Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: la titular de domini web és Bernat Josep Gutiérrez Ferrís (des d'ara Nat Estudi / Nonsolumweb), amb domicili a aquests efectes a Parc Salvador Castell 25, 46680 Algemesí (València) número de CIF / NIF: 73775653W. Correu electrònic de contacte: nat@nonsolumweb.com del lloc web.

2. USUARIS
L'accés i / o ús d'aquest portal de Nat Estudi / Nonsolumweb atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
Aquest web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Nat Estudi / Nonsolumweb o als seus llicenciats als quals l'usuari puga tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nat Estudi / Nonsolumweb ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempte contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nat Estudi / Nonsolumweb, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nat Estudi / Nonsolumweb es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Nat Estudi / Nonsolumweb no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Nat Estudi / Nonsolumweb compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari que capte de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari puga sol·licitar a nat@nonsolumweb.com, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, Nat Estudi / Nonsolumweb informa que acompleix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Nat Estudi / Nonsolumweb per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Nat Estudi / Nonsolumweb o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Nat Estudi / Nonsolumweb. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Bernat Gutiérrez. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Nat Estudi / Nonsolumweb.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Nat Estudi / Nonsolumweb no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
Nat Estudi / Nonsolumweb es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en www.nonsolumweb.com es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Nat Estudi / Nonsolumweb no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Nat Estudi / Nonsolumweb assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ
Nat Estudi / Nonsolumweb es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplesquen les presents Condicions Generals d'Ús.

10.GENERALITATS
Nat Estudi / Nonsolumweb perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Nat Estudi / Nonsolumweb podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen degudament publicades o que siguen modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Nat Estudi / Nonsolumweb i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Algemesí.