Hi ha coses que encara ens sorprén haver d'explicar-les. Són aquestes relatives a per què la imatge i el disseny són tan importants a l'hora de vendre un producte o comunicar un projecte, siga empresarial, cultural, social, etcètera. Ja no es tracta únicament d'aconseguir captar l'atenció del teu possible client o usuari, sinó de dignificar i valorar, precisament, allò que pretens vendre.