El Centre Professional de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles és un centre d'estudis oficials de música i dansa amb seu en Algemesí (València).

El nou espai web del centre Joan Baptista Cabanilles és un web responsive, amb un gestor de continguts* des del qual es poden modificar tots els apartats, tant textualment com en l'aspecte visual. Disposa d'una galeria fotogràfica actualitzable, com també seccions per a càrrega de notícies i projectes.

En l'àmbit visual combina la fotografia a les zones de presentació, tant a la home com a la resta de seccions, amb un disseny senzill i concís pel que fa a elements en l'estructura.

Web: www.centredemusicaidansa.com
Client: Centre Professional de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles i AMPA del centre.
Treballs realitzats: web, fotografia i formació.

* Una vegada finalitzat qualsevol projecte amb sistema de gestió, el client és responsable dels canvis i actualització de continguts del seu espai web.