Aquest projecte web realitzat per a la Trobada de Professorat de Valencià, activitat promoguda per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, està basada en una estructura one page, on tots els continguts es mostren en una única pàgina, accedint fàcilment a cada zona d'informació des del menú principal. Disposa d'un sistema de gestió* i cal destacar el sistema del formulari d'inscripció, el qual volca de manera automàtica les dades en una BDD interna i llença els comprovants d'inscripció a través del correu electrònic tant a la persona inscrita com als organitzadors, facilitant així el procés d'alta en l'activitat.

Web: www.trobadaprofessorat.org
Client: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura | Grup Bromera
Treballs realitzats: web

*Una vegada finalitzat qualsevol projecte amb sistema de gestió, el client és responsable dels canvis i actualització de continguts del seu espai web.