El nostre web segueix la línia editorial de la marca Nat, amb el groc corporatiu, negres i grisos presents al disseny. Les fotografies que il·lustren els diferents apartats de l'espai han estat realitzades per al projecte amb la intenció de mostrar el material tècnic real amb el qual realitzem els nostres treballs web. El plantejament de navegació és molt senzill i tant la home com cada secció mostra diferents zones d'informació, clarament visibles i diferenciades pel que fa al disseny.

Per descomptat, el web disposa de gestor de continguts, en aquest cas per a 2 idiomes, blog i galeria multimèdia.

Web: www.nonsolumweb.com
Treballs realitzats: web, fotografia i disseny