El projecte Martínez Pla ha constat de 2 fases. La primera, la creació i desenvolupament de la nova imatge corporativa creada pel nostre estudi Nat Estudi i la posterior aplicació a diferents suports impresos i la retolació exterior de la façana de les oficines de l'empresa. Per últim la creació de l'espai web de la nova marca, realitzat a través de Nonsolumweb, amb treball fotogràfic inclòs.

L'espai web de Martínez Pla disposa de blog de notícies, menús de servicis clarament diferenciat i, per descomptat, gestor de continguts*. 

Web: www.martinezpla.com
Client: José Mª Martínez Pla | Empreges S.L.
Treballs realitzats: web, disseny i fotografia.

*Una vegada finalitzat qualsevol projecte amb sistema de gestió, el client és responsable dels canvis i actualització de continguts del seu espai web.